Мета Shell — до 2050 року стати енергетичним бізнесом із нульовим рівнем викидів, відповідно до прогресу суспільства у виконанні Паризької угоди. Для цього ми якісно реформуємо наш бізнес шляхом масштабнішого забезпечення низьковуглецевою енергією клієнтів і роботи з партнерами, водночас змінюючи відповідні енергетичні сектори економіки. Це включає також підтримку державної політики країн, яка спрямована на досягнення нульового рівня викидів до 2050 року.

Ми оновили позицію компанії у сфері глобальної політики щодо зміни клімату та енергетичного переходу, щоб відповідати нашій стратегії «Прискорюючи Прогрес». Захищаючи власні інтереси й трансформуючи бізнес, ми таким чином підтримуємо енергетичний перехід в контексті виконання Паризької угоди.

Політика нашої компанії з питань зміни клімату та енергетичного переходу перебуває в основі захисту інтересів Shell у співпраці з урядами, міжнародними організаціями, галузевими асоціаціями, коаліціями й іншими зацікавленими сторонами на глобальному та регіональному рівнях, а також у межах країн. Вона є важливою частиною у прагненні забезпечити прозорість у нашій діяльності із захисту клімату та задовольнити очікування інституційних інвесторів, неурядових організацій і суспільства загалом.

Ми також застосовуватимемо цю політику як основу для майбутнього оцінювання нашого членства в галузевих асоціаціях.

Наша позиція відображає впевненість у тому, що світові необхідно якнайшвидше здійснити декарбонізацію всіх ключових секторів економіки, які продукують викиди в атмосферу на глобальному рівні. А це вимагає ефективних дій урядів усіх країн, а також відповідних дій промислового сектору та споживачів по всьому світу. Водночас ми вважаємо за необхідне, щоб економічні та соціальні вигоди від енергетичного переходу отримували всі зацікавлені сторони.

Рухаючись чітко окресленими шляхами декарбонізації у підприємницькому середовищі, ми закликаємо дотримуватися політики, яка стимулює термінові інвестиції в державний і приватний сектори. Ми виступаємо за таку державну політику, яка спрямована на прискорення виробництва відновлюваної енергії та, де це можливо, припинення до 2040 року вугільного виробництва електроенергії.

У галузях, в яких складніше здійснити декарбонізацію, таких як авіація, судноплавство, важка промисловість і комерційний автотранспорт, урядам країн необхідно максимально сприяти переходу до низьковуглецевої й безвуглецевої енергії. Тут ми закликаємо до політики, яка сприятиме створенню вигідних ринків для таких видів енергоносіїв, як екологічне авіаційне пальне, водневе й сучасне біопальне.

Ми усвідомлюємо, що темпи змін у світі будуть різними. Однак упевнені, що за наявності належної політичної волі керівництва в більшості розвинених країн масштабний перехід до використання транспортних засобів із нульовим рівнем викидів і поетапне припинення продажів автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння може відбутися в 2030-х роках.

Більше в розділі «Сталий розвиток»

Навколишнє середовище

"Shell" забезпечує енергію відповідальним шляхом, допомагаючи світу рухатись в напрямку майбутнього, в якому використання енергії матиме мінімальний вплив на нашу планету.

Суспільство

Хоч би де ми працювали, стараємося бути хорошими сусідами й робити вагомий внесок у добробут довколишніх населених пунктів.