Дослідження «Використання водних ресурсів Харківської та Донецької областей в контексті розвитку нафтогазової промисловості України», проведене компанією «Петроплай Рісерч енд Консалтинг», стало одним з проектів, що були підтримані програмою «Інститут газу нетрадиційних джерел». Заявленою метою роботи стало обгрунтування необхідності використання новітніх технологій у газовидобувній сфері та інформування громадськості щодо безпечного управління ризиками технології ГРП.

Виконавці дослідження за підтримки українських та іноземних експертів-практиків спрогнозували можливі варіанти розвитку газовидобувної галузі на території Харківської і Донецької областей, оцінили обсяги води необхідної для буріння та інтенсифікації свердловин, розробили практичні рекомендації щодо повторного використання рідин та їх остаточного очищення. Досвід країн, які здійснюють розвідувальне і промислове буріння з використанням гідравлічного розриву, також був врахований при розробці висновків та формулюванні результатів.

Зокрема, залучені есперти проаналізували тенденції розвитку нафтогазової промисловості та виділили основні причини зниження видобутку вуглеводнів в Україні, серед яких:

  • Різке скорочення, особливо за останнє десятиліття, обсягів пошуково-розвідувальних робіт. Нові родовища, відкриті за останні роки, мають незначні запаси і в основному низькі дебіти свердловин.
  • Виснаження запасів більшості родовищ внаслідок тривалої їх експлуатації – від 20-30 років і більше.
  • Зменшення обсягів і зниження ефективності експлуатаційного буріння.
  • Низька надійність сировинної бази.
  • Списання запасів, які не підтвердилися в процесі тривалої промислової розробки.
  • Постійне погіршення структури запасів. Протягом багатьох десятків років у першу чергу добувалися ті, доступ до яких був більш легким.

Проведений аналіз використання води при бурінні та освоєнні свердловин дозволив описати прогнозні варіанти необхідних об’ємів води для буріння і освоєння свердловин з 2016 до 2040 рр. окремо по Харківській та Донецькій областях згідно з трьома потенційними сценаріями – песимістичним, базовим та оптимістичним.

Також дані щодо водовикористання обґрунтовали стан забезпеченості регіонів водними ресурсами залежно від різних сфер діяльності. Наприклад, найбільш інтенсивно відбувається відбір поверхневих вод, який щороку збільшується. Так, у 2013 році нафтогазова промисловість Харківської області задіяла лише 0,22% від загального обсягу водовикористання області, тоді як головними «споживачами води» виявилися важка промисловіть, сільське господарство та житлово-комунальне господарство – 46%, 19% та 16% відповідно. Детальні результати дослідження доступні на сайті проекту. Вони також оприлюднені у наукових виданнях та опубліковані окремою брошурою, яку було поширено серед представників зацікавленої громади та ЗМІ.

Таким чином, проект дав змогу українським фахівцям долучитись до діяльності науково-експертної спільноти, що вивчає технічні, екологічні, соціально-економічні та регуляторні аспекти видобутку вуглеводнів нетрадиційних джерел.

Довідка. «Український інститут газу нетрадиційних джерел» (ІГНД) – це програма, що реалізується компанією Shell спільно з Британською радою в Україні з метою сприяння розвідці і видобуванню нетрадиційного газу в Україні. У 2014 році програма надала грантову підтримку 13 проектним пропозиціям, що фокусуються на кращих світових практиках з захисту навколишнього середовища, соціально-економічних перевагах від реалізації проектів з розробки нетрадиційних вуглеводнів, ефективному використанні енергетичних ресурсів, регуляторних практиках в нафтогазовій промисловості тощо.