Для того, аби оптимізувати громадський контроль та моніторинг за видобувною діяльністю у Харківській області, силами наукового парку «Радіоелектроніка і інформатика» створена геоінформаційна система відстеження впливу проектів розвідки та видобутку вуглеводнів на розвиток місцевих громад регіону.

Система відображає на інтерактивній карті екологічні показники, дані про стан ринку праці на території ведення робіт, обсяги пов’язаних надходжень до бюджету та інші соціально-економічні показники на рівні окремих громад і всієї Харківської області.

Користувач має можливість переглядати на карті поточний стан соціальних, економічних та екологічних показників, які характеризують вплив проектів розвитку та видобутку вуглеводнів на кожну з громад (сільрада, райрада) області, а також отримати відповідь щодо динаміки змін в часі кожного з показників по тій чи іншій громаді.

Система функціонує на спеціальній онлайн-платформі www.gasmonitoring.org.ua, регулярно оновлюється актуальними масивами даних та пропонує огляд за заданими параметрами в режимі реального часі.

Проведений аналіз використання води при бурінні та освоєнні свердловин дозволив описати прогнозні варіанти необхідних об’ємів води для буріння і освоєння свердловин з 2016 до 2040 рр. окремо по Харківській та Донецькій областях згідно з трьома потенційними сценаріями – песимістичним, базовим та оптимістичним.

Довідка. «Український інститут газу нетрадиційних джерел» (ІГНД) – це програма, що реалізується компанією Shell спільно з Британською радою в Україні з метою сприяння розвідці і видобуванню нетрадиційного газу в Україні. У 2014 році програма надала грантову підтримку 13 проектним пропозиціям, що фокусуються на кращих світових практиках з захисту навколишнього середовища, соціально-економічних перевагах від реалізації проектів з розробки нетрадиційних вуглеводнів, ефективному використанні енергетичних ресурсів, регуляторних практиках в нафтогазовій промисловості тощо.