В рамках програми «Український інститут газу нетрадиційних джерел» силами ТОВ «КТ-Енергія» був реалізований проект, що дослідив можливості для удосконалення дозвільних процедур у сфері охорони довкілля для підприємств нафтогазової галузі, проаналізував вимоги українського законодавства та іноземні практики, а також підготував відповідні рекомендації щодо запровадження електронних послуг.

Електронні системи отримання документів дозвільного характеру покликані пришвидшити подання і реєстрацію заяв та супровідних документів, а також оптимізувати взаємодію між органами державної влади в процесі надання погоджень або висновків та формування пакетів документів відповідно до вимог законодавства.

Особлива увага приділялася урядовим ініціативам навколо дерегуляції, імплементації положень Угоди про Асоціацію з ЄС та запровадженню інструментів електронного урядування.

За результатами проведеної роботи був опублікований комплексний звіт, що описує стан та перспективи розвитку електронного урядування українського зразка, міжнародний досвід використання інструментів електронного урядування у сфері охорони довкілля та містить пропозиції щодо розвитку державної електронної системи надання дозвільних документів в Україні. Повна версія звіту доступна тут.

Напрацювання проекту були окремо представлені на серії круглих столів, що пройшли в Києві та Харкові за участі регіональних дозвільних органів, профільних державних органів та представників бізнесу.

Запровадження подібних онлайн-інструментів у сфері охорони довкілля є необхідною умовою для спрощення ведення бізнесу, збільшення інвестиційної привабливості, підтримки діалогу між державою та бізнесом.

Довідка. «Український інститут газу нетрадиційних джерел» (ІГНД) – це програма, що реалізується компанією Shell спільно з Британською радою в Україні з метою сприяння розвідці і видобуванню нетрадиційного газу в Україні. У 2014-2015 рр. програма надала грантову підтримку 13 проектним пропозиціям, що фокусуються на кращих світових практиках з захисту навколишнього середовища, соціально-економічних перевагах від реалізації проектів з розробки нетрадиційних вуглеводнів, ефективному використанні енергетичних ресурсів, регуляторних практиках в нафтогазовій промисловості тощо.