Графічне зображення з усіма чотирма графічними 3D-елементами основних складових концепції «Прискорюючи Прогрес» у формі ромба

Прискорюючи Прогрес

Концепція «Прискорюючи прогрес» визначає стратегію пришвидшення в досягненні нашим бізнесом нульових викидів. Вона покликана створювати цінність для наших акціонерів, клієнтів і суспільства загалом. Концепція «Прискорюючи Прогрес» має чотири основні цілі, які сприяють нашій меті, щоб разом забезпечувати прогрес завдяки більшій кількості рішень щодо чистої енергії. Ця концепція базується на наших головних цінностях й увазі до безпеки діяльності.

Графічний 3D-елемент складової «Створення цінності для акціонерів»

Створення цінності для акціонерів

«Прискорюючи Прогрес» створює цінність для наших акціонерів. Вона забезпечує фінансову потужність для перетворення нашої компанії в міру переходу світу на чисту енергію.

Графічний 3D-елемент складової «Досягнення нульових викидів»

Досягнення нульових викидів

Концепція «Прискорюючи Прогрес» фокусується на спільній діяльності з клієнтами та іншими сторонами відносин для прискорення переходу на нульові викиди, водночас діючи разом із суспільством. Вуглецево нейтральний світ — це світ, у якому людство не збільшуватиме загальної кількості парникових газів в атмосфері.

Графічний 3D-елемент складової «Підвищення рівня життя»

Підвищення рівня життя

«Прискорюючи Прогрес» — це підвищення рівня життя, що реалізується через наші продукти, дії та підтримку інклюзивного суспільства.

Графічний 3D-елемент складової «З повагою до природи»

Із повагою до природи

«Прискорюючи Прогрес» також означає повагу до природи, що виявляється в охороні довкілля, зменшенні кількості відходів і сприянні біорізноманіттю.

Графічне зображення з усіма чотирма графічними 3D-елементами основних складових концепції «Прискорюючи Прогрес»

Наші головні цінності та увага до безпеки діяльності

«Прискорюючи Прогрес» базується на наших головних цінностях: чесності, порядності, повазі до людей та увазі до безпеки діяльності. Це також включає наше прагнення вести бізнес етично й прозоро.